Shila Vegan Ivory Bridal Vintage inspired kitten heel

Shila Vegan Ivory Bridal Vintage inspired kitten heel

Shila Vegan Ivory Bridal Vintage Inspired Kitten Heel, Comfortable Low Heel Wedding Shoe

Shila Vegan Ivory Bridal Vintage inspired kitten heel

Sandals / bridal sandals / vegan sandals / vegan shoes / low heel shoes / pearl sandals / comfortable etsy.me/2mdfn through #etsy #etsyweddings #lowheel

Shila Vegan Ivory Bridal Vintage inspired kitten heel